Ana səhifə Haqqımızda Hüquq mərkəzi Elektron kataloq Elektron kitabxana     Foto qalereya Facebook Əlaqə
 


Gənclər hərəkatı

    Ümummilli lider
kitabxanalar haqqında


Prezident və mədəniyyət

Aktual mövzular

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yenilikləri

Bu ay teatrlarımızda

Təhsil

Qəzet və jurnallar

Azərbaycan kitabxanaları
internetdə


Dünya kitabxanaları
internetdəAzərbaycan

Tarixi

Xəritəsi

Dövlət rəmzləri

Azərbaycanın turizm
gözəllikləri


Dağlıq Qarabağ problemi

31 Mart-Soyqırım günü
 

İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzi

İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzi 28 fevral 2007-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2006-cı ilin dekabr ayının 28-də “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında” imzaladığı sərəncama əsasən yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”na müvafiq olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bir sıra şəhər və rayon kitabxanalarında İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin yaradılması planlaşdırıldı. Bu yönümdə bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. Əsas məsələlərdən biri bu mərkəzin hansı kitabxananın nəzdində yaradılacağı problemi idi. Uzun illər gənclərin həyatında mühüm rol oynayan, onların hərtərəfli inkişafına köməklik göstərən gənclərlə yüksək səviyyəli, uzunmüddətli iş təcrübəsinə malik olan C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasının nəzdində yaradılacağı müəyyənləşdirildi.


İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd

  • Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə dair məlumatlandırılmasını təmin etmək.
  • Onlara lazım olan məlumatı tez və operativ onlara çatdırmaq.
  • Rusiya Qanunvericilik toplusundan yararlana bilən 35 məntəqə üçün metodiki mərkəz rolunu oynamaq.

“İnformasiya hamı üçün” YUNESKO proqramının Rusiya Komitəsi ilə danışıqlar aparmış və bir sıra nazirlik, idarə və kitabxanalarda ictimai hüquqi informasiya mərkəzlərinin yaradılmasına nail olmuşdur. Bundan sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi “İnkişaf naminə təşəbbüs - Qlobal” İctimai Birliyi ilə birlikdə C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasında ilk dəfə İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin (İHİM) yaradılmasına nail oldu. Beləliklə C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasına sözügedən bazaya açıq daxilolma və istifadə hüququ verildi. Bundan əlavə də 35 məntəqənin həmin mərkəzdən idarə olunması nəzərdə tutuldu.

PROQRAMLAR

Hüquqi İnformasiya Sistemi “Rusiya qanunvericilik toplusu” proqramı

Hüquqi İnformasiya Sistemi “Rusiya qanunvericilik toplusu” proqramı özündə aşağıdakıları cəmləyir:
1.Rusiya Federasiyasının qanunvericilik toplusunu.
2.Federal icraçı hakimiyyət orqanlarının icraçı aktlarının bülletenlərini.
3. Rusiya Federasiyası hökümətinin və Prezidentin aktlar toplusunu.
4. Rusiya Federasiyasının deputatlarının və Rusiya Federasiyasının Ali Sovetinin qurultay siyahılarını.
5. Beynəlxalq sazişlərin bülletenləri.
6. Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin bülletenləri.

Hüquqi İnformasiya Sistemi “Hüquqi informasiyanın ictimai və dövri nəşrləri elektron variantda” proqramı

Hüquqi İnformasiya Sistemi “Hüquqi informasiyanın ictimai və dövri nəşrləri elektron variantda” Hüquqi İnformasiya Sistemi özündə aşağıdakıları cəmləyir:
1.Rusiya Federasiyasının qanunvericilik toplusunu.
2.Federal icraçı hakimiyyət orqanlarının icraçı aktlarının bülletenlərini.
3. Rusiya Federasiyası hökümətinin və Prezidentin aktlar toplusunu.
4. Rusiya Federasiyasının deputatlarının və Rusiya Federasiyasının Ali Sovetinin qurultay siyahılarını.
5. Beynəlxalq sazişlərin bülletenləri.
6. Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin bülletenləri.

Proqramların istifadəçilərə verdiyi imkanlar

1. Nəşrlər sistemində qeydiyyata alınmış sənədləri gözdən keçirmək.
2. Gərək olan sənədi onun mətninə, başlığına nömrəsinə əsasən axtarmaq.
3. Axtarışın nəticəsinə əsasən sənədlərə seçmələr tərtib etmək.
4. Sənədlərin daxilinə ayrıclar yerləşdirmək və onlarla işləmək.
5. Seçilmiş sənədləri, onların başlıqlarını və mətnlərini çap etmək imkanı.
6. Sənədlərin kartoçkaları ilə işləmək imkanı.
7. Sənədləri Microsoft WinWord və ya DOS formatında olan fayla köçürmək imkanı.

Bas ofis:
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası
Ünvan: Bakı şəh., N.Nərimanov küç., 203
Tel.: (012) 510 66 17 Fax.: (012) 510 66 19
e-mail: ihim@inbox.ru

А. Д. ГУЛИЕВ
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ