Haqqımızda - RYL

Go to content

Main menu:

Haqqımızda


Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası 1928-ci ildən fəaliyyət göstərir. 1976-cı ildən Gənclər Kitabxanası statusunu almışdır. Kitabxananın kitab fondunu ümumilikdə 138 511 nüsxə ədəbiyyat təşkil edir. Kitabxana 13 235 nəfər oxucuya xidmət göstərir. Kitabxanada kitab verilişi 223 967 nüsxə ədəbiyyat təşkil edir. Kitabxananın 9 şöbəsi vardır:

 • Komplektləşdirmə şöbəsi
 • Kitabişləmə və elektron kataloq şöbəsi
 • İnformasiya - resurs şöbəsi
 • Azərbaycan xidmət şöbəsi
 • Xarici ədəbiyyat şöbəsi
 • Kitabxananın inkişafı və menecment bölməsi
 • Hüquqi informasiya şöbəsi
 • Oxu zalı
 • İncəsənət.

C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası öz fəaliyyətini 5 əsas istiqamətlərdə qurmuşdur.
 • Dövlətin kitabxana siyasəti, vəzifələr və onun icrası
 • Kitabxana işinin aktual texnoloji təchizatı, kompüterləşdirmə bazaları və şəbəkəli sistem
 • Beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və təşəbbüslərin inkişaf etdirilməsi
 • Oxucu-kitabxana əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
 • Kitabxananın bütün fəaliyyət istiqamətlərinin elmi əsaslar üzərində təşkili, başqa sözlə BDU-nun, müxtəlif ali təhsil ocaqlarının, AMEA-nın ekspert və mütəxəssisləri ilə davamlı görüşlər, müzakirələr və sair.
 
 
html counterсчетчик посетителей сайта
Back to content | Back to main menu